Cennik opłacania składek członkowskich

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADKICZŁONKOWKIEJ PRZEZ ZAWODNIKÓW ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO

                                          MIEJSKIEGO KLUBU PŁYWACKIEGO W SZCZECINIE

 

 

Stosownie do &16 ust.4 pkt 6 Statutu Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie Zarząd Klubu postanawia:

 1. Ustalić comiesięczne składki dla zawodników obowiązujące od października 2022 roku  w następującej  wysokości:
 • Zawodnicy klas I szkół podstawowych                                  –              60zł miesięcznie
 • Zawodnicy klas II szkół podstawowych                                 –              80zł miesięcznie
 • Zawodnicy klas III szkół podstawowych                               –              100zł miesięcznie
 • Zawodnicy klas IV-VIII, szkół średnich, studenci oraz dorośli  –         120zł miesięcznie
 1. Składkę należy wpłacać przelewem na konto bankowe Klubu:

ING Bank Śląski o/Szczecin nr 81 1050 1559 1000 0022 2781 3314

W przelewie należy podać tytuł wpłaty:

składka członkowska  imię i nazwisko zawodnika, dzień …., godzina zajęć…., za …….(jaki okres)

 1. Opłacanie składek przez zawodników klas I-VIII obowiązuje w okresie 9 miesięcy  tj. październik  – czerwiec następnego roku. Stosuje się bonifikatę 10% w przypadku jednorazowego opłacenia składki członkowskiej za cały rok szkolny.
 2. Składkę należy opłacać do 05 każdego miesiąca za dany miesiąc.
 3. Składki opłacane są bez względu na udział zawodnika w zajęciach szkoleniowych z wyjątkiem dłuższych zwolnień lekarskich (powyżej miesiąca).
 4. W przypadku uchylania się od opłacania składki członkowskiej przez zawodnika, klub zastrzega sobie prawo do usunięcia dziecka z listy uczestników zajęć.
 5. W sytuacji, gdy z jednej rodziny uprawia pływanie dwoje dzieci stosuje się bonifikatę – drugie dziecko płaci 50% stawki.
 6. Lekcje indywidualne po uzgodnieniu telefonicznym.

Konieczność wnoszenia składek za przynależność do klubu jest obowiązkowa i wynika z Ustawy o Stowarzyszeniach .

      Zarząd