Home  / Pływanie 

Pływanie

 

Pływanie jest dyscypliną, którą zalicza się do grupy sportów wytrzymałościowych. Wykorzystuje ona możliwości poruszania się człowieka w wodzie dzięki wykonywaniu odpowiednich ruchów ciała, bez użycia jakichkolwiek urządzeń mechanicznych. Jej celem jest współzawodnictwo z innymi ludźmi, przestrzenią lub czasem.

Uczęszczanie na zajęcia pływania już od najmłodszych lat wywiera niezwykle pozytywny wpływ na organizm młodego człowieka. Odpowiednio prowadzone zajęcia już u najmłodszych zawodników, przyczyniają się do prawidłowego wzrostu młodego organizmu, a także do rozwoju funkcjonalnych możliwości w zakresie układu krążenia, oddychania, czy też rozwoju i wzmacniania ważnych grup mięśniowych. W zasadzie do uprawiania tej dyscypliny nie ma granicy wiekowej (młodzicy, juniorzy, seniorz{, mastersi).

W pływaniu wyróżnia się następujące techniki pływackie: kraul na piersiach, kraul na grzbiecie, styl klasyczny i delfin. Są one wykorzystywane w takich stylach pływackich jak: styl dowolny, styl grzbietowy, styl klasyczny, styl motylkowy oraz styl zmienny, który charakteryzuje się przepłynięciem takich samych odcinków wszystkimi stylami, poczynając od motylkowego, grzbietowego, klasycznego, a kończąc na dowolnym (w sztafecie zawodnicy startują w kolejności: styl grzbietowy, klasyczny, motylkowy i dowolny). Natomiast w stylu dowolnym zawodnik może wybrać każdy styl pływacki, jednak ze względu na osiąganą przez zawodników szybkość, do tej pory najkorzystniejszy wynikowo jest kraul. Niemniej jednak styl dowolny jest „otwarty" na nowe techniki, które mogą powstać  w niedalekiej przyszłości.

Według przepisów pływania wyznaczonych przez FINA (Międzynarodowa Federacja Pływania), wszystkie zawody, a co za tym idzie rekordy świata są podzielone na dwie kategorie: basen 50-metrowy oraz 25-metrowy.

W Kuźni Olimpijskiej trenerzy i instruktorzy stosują współczesne metody nauczania pływania, które dzieli się na dwa rodzaje:

  •  Pierwszy z nich obejmuje trzy grupy metod oparte na słowie, obserwacji (pokaz na lądzie, pokaz w wodzie) i działaniu praktycznym (nauczanie przez zabawy  i odpowiedni dobór zadań ruchowych).
  •  Drugi uwzględnia podział na metodę nauczania częściami i w całości oraz ich połączenia, czyli metodę kompleksową.

Nasi prowadzący, dla optymalnego przebiegu procesu nauczania wykorzystują następujące zasady:

  • Świadomości i aktywności - zrozumienie celu oraz aktywny udział ucznia  i nauczyciela
  • Poglądowości - pokaz i wyobrażenie danego ruchu jako podstawy do przyswojenia nowych czynności, poszczególnych etapów i całości stylów pływackich
  • Systematyczności i stopniowania trudności - taki układ, który opiera się na zasadach: od znanego do nieznanego, od prostego do złożonego, od łatwego do trudniejszego; proces nauczania powinien przebiegać w sposób płynny i rytmiczny, gdyż przerywanie nauczania pływania, pozbawianie go regularności osłabia oddziaływanie dydaktyczne i znacznie wydłuża nauczanie nowych czynności pływackich
  • Trwałości - stosowanie takich form, metod i środków nauczania, które w końcowym efekcie przyniosą nauczenie się konkretnego ruchu (m.in. powtarzanie wiadomości  i czynności, tj. zmiany układu, kolejności ćwiczeń, powtarzania w różnych sytuacjach; oddziaływanie na możliwie największą liczbę zmysłów; systematyczna kontrola wyników nauczania; wykorzystywanie samodzielnej pracy ucznia)
  • Dostępności - uwzględnienie i dostosowanie się do właściwości rozwojowych, a co się z tym wiąże, do możliwości uczniów (wiek, płeć, poziom sprawności fizycznej)
  • Indywidualizacji - polega na znajomości poziomu wszystkich ćwiczących  i odpowiednim dostosowaniu zabaw i ćwiczeń dla każdego uczestnika.

Miejski Klub Pływacki w Szczecinie, świadomy złożoności procesu nauczania pływania oraz licznych trudności jakie występują podczas jego trwania - pokonywanie lęków występujących u uczących się, odpowiednie techniki doskonalenia pływania, a także częste zagrożenia w pracy (możliwość podtopienia) - wymagają od zatrudnionych dużej fachowości. Dlatego też wszyscy prowadzący to instruktorzy lub trenerzy pływania, których profesjonalizm gwarantuje właściwy przebieg zajęć. Dążąc do odpowiedniego bezpieczeństwa prowadzonych zajęć oraz do likwidacji lęku u niemiejących pływać, w wodzie razem z uczestnikami przebywać będą asystenci (zależnie od poziomu  i zapotrzebowania), którzy pomagać będą prowadzącemu zajęcia trenerowi.

 

opracowanie: Bartosz Olszewski