Home  / Mały basen 

Mały basen

Mały BasenI ETAP NAUCZANIA PŁYWANIA

Adaptacja do środowiska wodnego i związane z tym pokonywanie odczuć negatywnych występujących u dzieci, wpływają na opanowanie w I etapie nauczania pływania następujących zadań:

 

  1. Opanowanie podstawowych czynności w wodzie.

Nauczanie ruchów lokomocyjnych rozpoczynamy od swobodnego chodzenia po dnie przy brzegu basenu, co wpływa na łatwiejsze pokonanie oporu wody oraz zachowanie pozycji pionowej. Następnie ćwiczący poruszają się dwójkami, trójkami, rzędem itd., z dala od brzegu w różnych kierunkach – przodem oraz tyłem. Podczas kolejnych ćwiczeń zwiększamy tempo ich wykonywania. Wykorzystujemy w tym przypadku zabawy, które pozwalają zapomnieć o uczuciu leku towarzyszącemu ćwiczącym podczas pierwszych lekcji.

 

  1. Zanurzanie głowy do wody.

Zabawy mają na celu osłabienie uczucia lęku związanego z bardzo trudnym elementem oswajania
z wodą, jakim jest zanurzanie twarzy (oczu, nosa, ust) pod powierzchnią wody. Zabawy pozwalają na spokojne realizowanie założonego celu, jakim jest zanurzenie twarzy. Należy jednak pamiętać,
że końcowym efektem działań prowadzącego zajęcia jest wyegzekwowanie od dzieci samodzielnego zanurzenia głowy (twarzy) w różnych sytuacjach.

 

  1. Otwieranie oczu pod wodą.

Zanurzanie twarzy, którego nauczyliśmy, stanowi przygotowanie do otwierania oczu pod wodą, co jest jednym z najtrudniejszych elementów na tym poziomie nauczania. Dzieci bardzo często po wynurzeniu głowy ocierają oczy, nos, usta a nawet uszy starając się pozbyć wody, która się tam dostała. Otwieranie oczu jest zasadniczym czynnikiem determinującym dalszy przebieg nauczania pływania – jest to związane z orientacją pod wodą, utrzymaniem kierunku pływania, a także z korektą błędów w technice wykonywania poszczególnych ruchów. Element ten, ze względu na trudności w kontrolowaniu wymaga stosowania w większości formy zabawowej. Zabawy jednak powinny być dobrane tak, aby dziecko było zmuszone do otwierania oczu.

 

  1. Opanowanie wydechu do wody.

Oddychanie stanowi ważny moment w procesie nauczania pływania. Element ten wpływa bezpośrednio na swobodę poruszania się w wodzie – brak jego właściwego opanowania stanowi najważniejszą przeszkodę w nauczaniu technik pływania – szczególnie podczas pokonywania dłuższych odcinków. Czynnikiem, który wymaga pokonania dużego oporu, jaki stwarza środowisko wodne jest wydech
do wody. Nauczanie intensywnego wydechu rozpoczynamy od zabaw, podczas których stosujemy dość często elementy rywalizacji.

 

  1. Wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie.

Celem zabaw i ćwiczeń mających zastosowanie przy nauczaniu tego elementu jest zapoznanie ćwiczących  z działaniem siły wyporu wody.

 

  1. Opanowanie poślizgów na piersiach i grzbiecie.

Podobnie jak w przypadku poprzednich tematów stosujemy tutaj w początkowej fazie ćwiczenia w formie zabawowej.

 

  1. Wykonywanie prostych skoków do wody płytkiej.

Skoki na nogi powodują ugruntowanie oswojenia z wodą poprzez gwałtowną zmianę środowiska –
z powietrza na wodę. Przełamują także istniejące jeszcze bariery lękowe u ćwiczących, co wpływa na ułatwienie nauczania pływania.

Stosując w pierwszej fazie nauczania skoki do wody, gry i zabawy ruchowe musimy pamiętać
o uwzględnieniu zasady stopniowania trudności. (E.Bartkowiak)