O nas home

Miejski Klub Pływacki w Szczecinie został założony w 2000 roku, jako bezpośredni spadkobierca sekcji pływackiej K.S. Stal Stocznia (z końcem 1999 r. zarząd stoczniowego stowarzyszenia zezwolił na utworzenie jednosekcyjnego pływackiego klubu sportowego).

Więcej

Aktualności

Przerwy w zajęciach w listopadzie i grudniu !!!

Zgodnie z naszym kalendarzem czeka/ją  nas w najbliższym czasie przerwa/ y w zięciach 31 październik, 1 , 2 , 10 i 11 listopad. 

Przerwa  z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku  od 19 grudnia do 8 stycznia 2017.

Szczegóły w naszym kalendarzu .

Sobota Pływacka- Poczuj Puls 2016

Soboty Pływackie 2016 – regulamin
Celem imprezy jest popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół podstawowych, a jej organizatorem jest Miejski Klub Pływacki i Centrum Mistrzostwa Sportowego
w Szczecinie. Pragniemy poprzez rywalizację sportową młodzieży niezrzeszonej w klubach i organizacjach sportowych propagować sport pływacki wraz z jego pozytywnymi aspektami zdrowotnymi, wychowawczymi i społecznymi. Impreza będzie rozgrywana cyklicznie na pływalni Szczecińskiego Domu Sportu (Floating Arena) przy ul. Wąskiej 16 w następujących terminach:

• Szkoła Podstawowa:
Wiek 9, 10, 11 lat (rocz. 2005, 2006, 2007) Wiek 12 i 13 lat (rocz. 2003 i 2004)
I runda: 05.03.2016 12.03.2016
II runda: 02.04.2016 09.04.2016

 

ZASADY UCZESTNICTWA:
• W zawodach uczestniczą dzieci i młodzież w kategoriach wiekowych 9, 10, 11, 12, 13 lat. W każdej rundzie zostaną rozegrane następujące konkurencje:
9, 10, 11 lat 25m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców – tylko dzieci 11-letnie
(rocz. 2005, 2006 i 2007) 25m kraulem dziewcząt i chłopców,
25m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców,
sztafeta mieszana 4x25m kraulem
12, 13 lat 50m stylem klasycznym dziewcząt i chłopców,
(rocz. 2003 i 2004) 50m kraulem dziewcząt i chłopców,
50m stylem grzbietowym dziewcząt i chłopców,
sztafeta mieszana 4x50m stylem dowolnym
• Sztafeta jest reprezentacją szkoły, w skład której wchodzą 2 dziewczynki i 2 chłopców (bez względu na rocznik). Szkoła ma prawo wystawić jedną drużynę sztafetową.
• Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie.
• Nie dopuszcza się startu niezgodnie z kategorią wiekową, jak również poza konkursem.
• Byli uczniowie z klas pływackich mają prawo startu po upływie jednego roku od zakończenia treningów. Dotyczy to uczniów, którzy trenowali w klasie 4 i 5.

PROGRAM:
• Zgłoszenia do zawodów godz. 9:30-10:30
• Rozgrzewka godz. 10:15-10:55
• Rozpoczęcie zawodów godz. 11:00

ZGŁOSZENIA:
• Zgłoszenia do zawodów należy przesłać mailem na adres: mkp@mkp.szczecin.pl w formie listy imiennej zawodników, nazwą szkoły, rokiem urodzenia i konkurencjami, do których zawodnik zostaje zgłoszony najpóźniej do czwartku poprzedzającego zawody!!!
DOTYCZY TO WSZYSTKICH UCZNIÓW WYRAŻAJĄCYCH CHĘĆ STARTU
W ZAWODACH.
• Weryfikację zgłoszeń należy dokonać w dniu zawodów w godzinach 9.30-10.30 w holu kawiarni „Floating Arena”. (nie wypisujemy kart startowych)
• Opłata startowa wynosi 5zł i uiszczana jest przez każdego zawodnika lub opiekuna w dniu zawodów. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów zawodów tj. opłata sędziów i sekretariatu zawodów, zakupu medali, dyplomów i pucharów.

NAGRODY:
• Zwycięzcy poszczególnych konkurencji we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają medale za trzy pierwsze miejsca oraz dyplomy za sześć pierwszych miejsc.
• Punktacja indywidualna: W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony i nagrodzony najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka na podstawie sumy punktów zdobytych w obu rundach zawodów. Punktację prowadzi się w następujący sposób: pierwszy zawodnik 30 pkt., drugi 28 pkt., pozostali kolejno o jeden pkt. mniej. (W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów bierze się pod uwagę wyższe miejsce zajęte przez zawodnika, a jeśli dalej jest remis wtedy liczy się lepszy czas uzyskany w danej konkurencji.)
• Punktacja drużynowa: Szkoła, która zgromadzi największą ilość punktów ze startów indywidualnych i sztafet po wszystkich rundach otrzyma pamiątkowy puchar ufundowany przez Prezesa Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie. Sztafety punktowane są podwójnie.
• Nagrodzeni zostaną również nauczyciele wychowania fizycznego odpowiedzialni za przygotowanie zawodników do startu.

Więcej informacji na temat imprezy można uzyskać w Miejskim Klubie Pływackim ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin, tel\fax 91 422 93 82. Strona internetowa klubu www.mkp.szczecin.pl,
e-mail – mkp@mkp.szczecin.pl

Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka 4 czerwca 2016

 

 Zawody przeprowadzimy na basenie olimpijskim podzielonym na 25 metrów.

Style pływackie ( czym płyną dzieci) będą ustalane między dziećmi i trenerami. Godziny startów kolejnych grup mogą ulec zmianie- wszystko będzie zależało od ilości uczestników.

Dzieci otrzymają  medale ( grupa I 5-9 lat)

Reszta dzieci dyplomy i medale za 3 pierwsze miejsca w danym roczniku.

Zawody podzielone są na 3 części

1 część – zbiórka w holu o 11.30

dzieci 5-9 lat

25NN grzb

25 NN kr

25 grzb

25 kr

 

2 część- zbiórka w holu o 12.30

dzieci 10-11

25 grzb

25 kr

25 żab

 

3 część – zbiórka w holu o 13.30

dzieci 12 i starsze

50 grzb

50 zab

50 kraul

Wszystkim życzymy powodzenia!!!